Thơ Mời

Nam Mô A Di Đà Phật

Trân trọng Thông báo :

Kinh Di Giáo dạy : "Tỳ-kheo các ông! Sau khi ta nhập diệt, nên tôn trọng, cung kính đối với giới luật, như ở chỗ tối tăm được thấy ánh sáng; như người nghèo được của báu. Nên biết rằng giới luật là thầy của các ông, cũng như ta đây còn trụ thế, không hề khác biệt".

Kinh Niết Bàn nói :"Sống chân chính trong chánh pháp, thành tựu, hành trì chánh pháp và tùy pháp, là sự cúng dường tối thượng đối với Như Lai".

Y giáo phụng hành, bằng những lý trên, Niệm Phật Đường chúng tôi sẽ tố chức :

1- Khóa 15 Phật Thất từ 10am ngày chủ nhật 8 tháng 5 năm 2016 đến ngày 16 tháng 5 năm 2016 (ăn ở hoàn toàn miễn phí, đón đưa ra phi trường như thường lệ).

2- Truyền thọ Bát Quan Trai Giới từ 9am ngày chủ nhật 8 tháng 5 năm 2016 đến 9am ngày 9 tháng 5 năm 2016 (24 giờ).

3- Truyền Tam qui Ngũ giới, Sa di, Sa di ni giới vào ngày 15 tháng 5 năm 2016.

Tam sư gồm có : Hòa thượng Đàn Đầu (Thượng tọa Thích Pháp Quang), Yết Ma A Xà Lê (Thượng tọa Thích Pháp Chánh), Giáo thọ A Xà Lê (Đại đức Thích Trung Thắng), Chứng minh sư...

Chương trình lễ như sau :
- Lúc 9am Truyền Tam qui Ngũ giới.
- Lúc 2pm Truyền Sa di, Sa di ni giới.

Để tiện xắp xếp chỗ ở và may Y, yêu cầu quý giới tử nên ghi danh ở số diện thoại 832 918 5939 từ ngày hôm nay đến hạn chót là ngày 8 tháng 5 năm 2016.

4- Lễ Phật Đản 2640 vào lúc 6pm ngày chủ nhật 15 tháng 5 năm 2016.

Trân trọng kính mời quý Phật tử xa gần tham dự đầy đủ.

Trân trọng kính chào.
NPĐ Cực Lạc, ngày 5 tháng 4 năm 2016
TM Chư Tăng Ni & Phật tử
Tỳ kheo Thích Minh Tuệ

----------------------------------------------------------------------------

Trị bệnh miễn phí

Trân trọng thông báo :

Bác sĩ Nhân Tạ và nhóm Phật tử đệ tử của Lương y Khí Công Tịnh Độ Đổ Đức Ngọc phát tâm trị bệnh miễn phí cho mọi người tại Niệm Phật Đường Cực Lạc vào mỗi chủ nhật hàng tuần từ 9am đến 6pm. Bắt đầu từ chủ nhật 29 tháng 11 năm 2015.

Trân trọng kính mời.

Xin lưu ý :

- Vì khả năng trị bệnh trong một ngày có giới hạn, nên bệnh nhân phải đăng ký trước ở số ĐT: 281 377 8126- 832 918 5939.

- Mọi bệnh nhân, nhất là người bị tiểu đường cần đem theo máy đo lượng đường trong máu và máy đo áp huyết.

- Mọi người nên điền sẳn "Đơn xin được trị bệnh" theo mẫu đính kèm.

NPD Cực Lạc, ngày 26 tháng 11 năm 2015

Trụ trì

Tỳ kheo Thích Minh Tuệ

----------------------------------------------------------------------------

Niệm Phật Đường Cực Lạc

Nam Mô ADi Đà Phật,

Kính thưa quí đạo hữu

Để có nơi thờ cúng, nhớ ơn, biết ơn chư Phật, có chỗ xiển dương giáo lý Đại thừa, hướng dẫn hành giả Tịnh độ (nội, ngoại trú) niệm Phật nhập tâm, đạt Bất Niệm Tự Niệm bảo đảm vãng sanh, đồng thời hộ niệm cho những hành giả Tịnh độ ( ngoại trú) trước giờ phút lâm chung, phát khởi niệm danh hiệu Phật A Di Đà, để được đức Từ phụ Di Đà tiếp dẫn đồng vãng sanh Cực Lạc Quốc, thành Phật độ chúng sanh, nên Niệm Phật Đường Cực Lạc được xây cất. Công trình xây cất này thực hiện trên lô đất rộng hai mẫu (acer) rưỡi, tại địa chỉ ghi dưới đây.

Đợt 1 gồm có 2 khu :

A- Khu nhà trệt, chánh điện 2 (chuyên tu) , nhà bếp, trai đường và 5 phòng ngủ cho chư tăng, khởi công từ ngày 11 tháng 01 năm 2015 và đã hoàn tất vào ngày 01 tháng 02 năm 2015

B- Tòa nhà lầu (Building) hai từng rộng 7500 SF.Chánh điện 1, rộng 3600 SF, còn lại 3900 SF ngăn phòng cho khoảng trên 40 Phật tử ở nội trú tu học, khởi công ngày 01 tháng 04 năm 2015 và đã hoàn tất vào ngày 20 tháng 09 năm 2015.

Đợt 2 chánh thức khởi công xây cất vào ngày 1 thang 10 năm 2015. Số lượng phòng ốc tùy thuộc số lượng đăng ký nội trú của Phật tử.

Đợt 3 dự trù xây cất nhà hộ niệm vãng sanh gồm 5 phòng, 4 phòng ngủ dành cho người bịnh và người nuôi bịnh nhân. Mỗi phòng rộng 130 SF đủ tiện nghi, có bàn thờ Phật, máy điều hòa không khí, phòng tắm, phòng vệ sinh....Và 1 phòng hộ niệm rộng 200 SF có bàn thờ Phật, có thể đồng hộ niệm một lượt 5 bịnh nhân.

 

- Quý đạo hữu muốn có chỗ ở nội trú nơi NPĐ Cực Lạc để cùng chúng tôi cộng tu cầu vãng sanh Cực lạc, kính xin liên lạc với chúng tôi bằng điện thoại ghi dưới đây để biết thêm chi tiết.

- Nếu cần cầu an hay cầu siêu cho thân nhân, kính xin quý đạo hữu hoan hỷ điền vào đơn xin cầu an hay cầu siêu đính kèm (xin click vào đây để download "Đơn xin cầu an", "Đơn xin cầu siêu").

- Để giúp cho NPĐ mới xây cất có tiền điều hành hàng tháng, kính mời đạo hữu phát tâm hộ trì Tam bảo theo phiếu đính kèm (xin click vào đây để download).

- Chúng tôi thành kính, hoan hỷ cảm nhận đạo tâm cao cả của quý đạo hữu, vun bồi, tăng trưởng công dức để vãng sanh Cực Lạc bằng cách phát tâm cúng dường tịnh tài xây cất nhà hộ niệm nói trên.

Cầu nguyện Hồng Ân Tam Bảo luôn gia hộ cho đạo hữu và bửu quyến Vạn Sự Kiết Tường, Bồ Đề Tâm Kiên Cố, khi mản báo thân này đồng Vãng Sanh Cực Lạc Quốc.

Thành kính tri ân và kính chào quý đạo hữu.

Nam Mô ADi Đà Phật.

NPĐ. Cực Lạc ngày 14 tháng 9 năm 2015

TM Chư Tăng Ni trân trọng kính mời

Trụ trì

TK. Thích Minh Tuệ

Địa chỉ:
Niệm Phật Đường Cực Lạc
11862 Spears Rd.
Houston, TX.77067 USA
Tel: 281 377 8126 – 832 859 8804

----------------------------------------------------------------------------

Khóa 9 Phật Thất

(Từ ngày 25/10/2015 đến ngày 01/11/2015)

Do Ðại Ðức Thích Minh Tuệ hướng dẫn

Xem tiếp >>>

----------------------------------------------------------------------------

Sách "Lá Thư Cực lạc"

Tác giả : Thích Minh Tuệ

Người đọc : Quảng Âm

>>> Sách dưới dạng PDF, xem online hay download
>>> Ðịa chỉ liên lạc để thỉnh sách


Văn khuyên nhàm chán Ta-bà, ưa sanh Tịnh độ

Trích Luận Tịnh Độ

Người dịch: Tỳ-kheo Thích Nguyên Chơn

Người đọc : Quảng Âm


Sách "Tinh Độ Thực Hành Vấn Đáp"
Tác giả : Thích Minh Tuệ

>>> Sách dưới dạng PDF, xem online hay download
>>> Ðịa chỉ liên lạc để thỉnh sách

Sách được đọc online
Người đọc : Minh Huệ

Download
Ðể download, xin nhấp chuột phải, sau đó bấm vào "save target as"

Bài 1 : Download
Bài 2 : Download
Bài 3 : Download
Bài 4 : Download
Bài 5 : Download
Bài 6 : Download
Bài 7 : Download
Bài 8 : Download
Bài 9 : Download
Bài 10 : Download
Bài 11 : Download
Bài 12 : Download

>>> Download tiếp


Sách "Niệm Phật đạt Bất Niệm Tự Niệm Bảo Ðảm Vãng Sanh"
Tác giả : Thích Minh Tuệ

>>> Sách dưới dạng PDF, xem online hay download
>>> Ðịa chỉ liên lạc để thỉnh sách
>>> Sách được đọc online
Tags được dùng nhiều nhất