Tin Phật Thất khóa 16

Trân trọng thông báo :

Niệm Phật Đường Cực Lạc sẽ tổ chức Khóa 16 Phật thất, tu học 7 ngày, kể từ 10 am ngày chủ nhật 12 tháng 6 năm 2016, cho đến ngày chủ nhật 19 tháng 6 năm 2016 (06pm), do Đại Đức Thích Minh Tuệ hướng dẫn.

Ăn, ở hoàn toàn miễn phí.

Địa điểm ghi danh (điện thoại) :
- NPD Cực Lạc DT: (1) 281 377 8126 – 832 859 8804
- Thầy Minh Tuệ DT Di Động: 832 918 5939

Thời hạn ghi danh : từ nay đến ngày 05/06/2016.

Quý liên hữu cư ngụ ngoài Tiểu Bang Texas, sẽ được Phật tử đón rước từ phi trường về Niệm Phật Đường và đưa từ Niệm Phật Đường ra tận phi trường, nếu được điện thoại thông báo trước cho một trong những nơi ghi danh nói trên, vào những ngày làm việc ( week day), với những chi tiết sau: Họ tên, pháp danh, ngày giờ đến, ngày giờ về, tên phi trường, tên hảng bay, số chuyến bay và số điện thoại cầm tay.

Trân trọng kính mời.

Địa chỉ Khóa 11 Phật Thất :
NPD Cực Lạc
11862 Spears-Gears Rd
Spring, TX 77067 USA
Tel: (1) 281 377 8126 - 832 859 8804
Email: cuclactemple@yahoo.com
Web: niemphatduongcuclac.org

----------------------------------------------------------------------------

Trị bệnh miễn phí

Nam Mô A Di Đà Phật

Trân trọng Thông báo :

Nhân khóa 16 Phật thất (từ ngày 12 đến ngày 19/6/16), Niệm Phật Đường Cực Lạc chúng tôi có cung thỉnh lương y diện chẩn và bấm huyệt Lý phước Lộc từ California đến đây, trị bịnh miễn phí cho mọi người, bắt đầu từ 2:30pm ngày thứ năm 16 tháng 6 đến 04:30pm ngày thứ bảy 18 tháng 6 năm 2016.

Xin lưu ý : Vì khả năng trị bịnh trong một ngày có giới hạn, nên bịnh nhân phải đăng ký trước ở số ĐT: 281 377 8126- 832 918 5939.

Trân trọng kính mời
Nam Mô A Di Đà Phật
NPD CL ngày 17 tháng 5 năm 2016
Tỳ kheo Thích Minh Tuệ

----------------------------------------------------------------------------

Một Ngày Đêm Thọ Bát Tu Tập do Ni sư Thích Nữ Giới Hương

thuyết giảng trong ngày chủ Nhật 12 tháng 6 năm 2016

Nam Mô A Di Đà Phật

Kính Gởi : toàn thể quý Phật tử và quý đồng hương,

Đức Thế Tôn nói pháp gần 50 năm, có đến 84.000 pháp môn, vô lượng diệu nghĩa. Mặc dù giáo pháp nhiều như thế, nhưng không ngoài ba môn "giới, định, huệ".

Trong giới định huệ thì giới là điều quan trọng, phần căn bản. Nhờ giới, tâm mới định, tâm có định huệ mới phát sanh, huệ có phát sanh mới dứt trừ được vô minh phiền não. Vô minh phiền não có dứt trừ mới minh tâm kiến tánh thành Phật.

Mặt khác Giới có công năng giúp cho hành giả ngăn chận pháp ác, đoạn trừ tất cả tập khí ác, diệt tận phiền não loạn tưởng, chứng đắc Niết bàn

Với lòng đại từ đại bi thương xót chúng sinh, Đức Thế Tôn lập ra Bát Quan Trai Giới cho hàng Phật tử tại gia và xuất gia, Đối với cư sĩ tại gia, đây là pháp tu hạnh xuất gia một ngày, công đức vô lượng. Đối với hành giả Tịnh độ, có đủ tín, nguyện, hạnh, mà đem công đức thọ trì Bát Quan Trai Giới này, hồi hướng vãng sanh ắt được toại nguyện.

Nay hội đủ nhân duyên, Niệm Phật Đường Cực Lạc chúng tôi đã cung thỉnh Ni sư Thích Nữ Giới Hương từ California quang lâm về đây Thuyết Giảng. Một ngày đêm (24 giờ) Thọ Bát tu tập bắt đầu lúc 9 giờ sáng Chủ Nhật, ngày 12 tháng 6 năm 2016.

Trân trọng thông báo đến toàn thể quý Phật tử và quý đồng hương, hãy thu xếp công việc gia đình, nhín chút ít thời giờ quí báu về Niệm Phật Đường Thọ Bát tu tập, để gieo duyên vãng sanh Tây Phương Cực Lạc.

Mọi chi tiết xin liên lạc về Niệm Phật đường số (281) 377-8126

Kính chúc toàn thể quý Phật tử và quý đồng hương được vô lượng an lành và vạn sự kiết tường như ý. Niệm Phật Đường Cực Lạc chúng tôi Trân Trọng Thông Báo và Kính Mời.

TM Chư Tăng Ni và Phật tử
Tỳ kheo Thích Minh Tuệ

----------------------------------------------------------------------------

Niệm Phật Đường Cực Lạc

Nam Mô ADi Đà Phật,

Kính thưa quí đạo hữu

Để có nơi thờ cúng, nhớ ơn, biết ơn chư Phật, có chỗ xiển dương giáo lý Đại thừa, hướng dẫn hành giả Tịnh độ (nội, ngoại trú) niệm Phật nhập tâm, đạt Bất Niệm Tự Niệm bảo đảm vãng sanh, đồng thời hộ niệm cho những hành giả Tịnh độ ( ngoại trú) trước giờ phút lâm chung, phát khởi niệm danh hiệu Phật A Di Đà, để được đức Từ phụ Di Đà tiếp dẫn đồng vãng sanh Cực Lạc Quốc, thành Phật độ chúng sanh, nên Niệm Phật Đường Cực Lạc được xây cất. Công trình xây cất này thực hiện trên lô đất rộng hai mẫu (acer) rưỡi, tại địa chỉ ghi dưới đây.

Đợt 1 gồm có 2 khu :

A- Khu nhà trệt, chánh điện 2 (chuyên tu) , nhà bếp, trai đường và 5 phòng ngủ cho chư tăng, khởi công từ ngày 11 tháng 01 năm 2015 và đã hoàn tất vào ngày 01 tháng 02 năm 2015

B- Tòa nhà lầu (Building) hai từng rộng 7500 SF.Chánh điện 1, rộng 3600 SF, còn lại 3900 SF ngăn phòng cho khoảng trên 40 Phật tử ở nội trú tu học, khởi công ngày 01 tháng 04 năm 2015 và đã hoàn tất vào ngày 20 tháng 09 năm 2015.

Đợt 2 chánh thức khởi công xây cất vào ngày 1 thang 10 năm 2015. Số lượng phòng ốc tùy thuộc số lượng đăng ký nội trú của Phật tử.

Đợt 3 dự trù xây cất nhà hộ niệm vãng sanh gồm 5 phòng, 4 phòng ngủ dành cho người bịnh và người nuôi bịnh nhân. Mỗi phòng rộng 130 SF đủ tiện nghi, có bàn thờ Phật, máy điều hòa không khí, phòng tắm, phòng vệ sinh....Và 1 phòng hộ niệm rộng 200 SF có bàn thờ Phật, có thể đồng hộ niệm một lượt 5 bịnh nhân.

 

- Quý đạo hữu muốn có chỗ ở nội trú nơi NPĐ Cực Lạc để cùng chúng tôi cộng tu cầu vãng sanh Cực lạc, kính xin liên lạc với chúng tôi bằng điện thoại ghi dưới đây để biết thêm chi tiết.

- Nếu cần cầu an hay cầu siêu cho thân nhân, kính xin quý đạo hữu hoan hỷ điền vào đơn xin cầu an hay cầu siêu đính kèm (xin click vào đây để download "Đơn xin cầu an", "Đơn xin cầu siêu").

- Để giúp cho NPĐ mới xây cất có tiền điều hành hàng tháng, kính mời đạo hữu phát tâm hộ trì Tam bảo theo phiếu đính kèm (xin click vào đây để download).

- Chúng tôi thành kính, hoan hỷ cảm nhận đạo tâm cao cả của quý đạo hữu, vun bồi, tăng trưởng công dức để vãng sanh Cực Lạc bằng cách phát tâm cúng dường tịnh tài xây cất nhà hộ niệm nói trên.

Cầu nguyện Hồng Ân Tam Bảo luôn gia hộ cho đạo hữu và bửu quyến Vạn Sự Kiết Tường, Bồ Đề Tâm Kiên Cố, khi mản báo thân này đồng Vãng Sanh Cực Lạc Quốc.

Thành kính tri ân và kính chào quý đạo hữu.

Nam Mô ADi Đà Phật.

NPĐ. Cực Lạc ngày 14 tháng 9 năm 2015

TM Chư Tăng Ni trân trọng kính mời

Trụ trì

TK. Thích Minh Tuệ

Địa chỉ:
Niệm Phật Đường Cực Lạc
11862 Spears Rd.
Houston, TX.77067 USA
Tel: 281 377 8126 – 832 859 8804

----------------------------------------------------------------------------

Khóa 9 Phật Thất

(Từ ngày 25/10/2015 đến ngày 01/11/2015)

Do Ðại Ðức Thích Minh Tuệ hướng dẫn

Xem tiếp >>>

----------------------------------------------------------------------------

Sách "Lá Thư Cực lạc"

Tác giả : Thích Minh Tuệ

Người đọc : Quảng Âm

>>> Sách dưới dạng PDF, xem online hay download
>>> Ðịa chỉ liên lạc để thỉnh sách


Văn khuyên nhàm chán Ta-bà, ưa sanh Tịnh độ

Trích Luận Tịnh Độ

Người dịch: Tỳ-kheo Thích Nguyên Chơn

Người đọc : Quảng Âm


Sách "Tinh Độ Thực Hành Vấn Đáp"
Tác giả : Thích Minh Tuệ

>>> Sách dưới dạng PDF, xem online hay download
>>> Ðịa chỉ liên lạc để thỉnh sách

Sách được đọc online
Người đọc : Minh Huệ

Download
Ðể download, xin nhấp chuột phải, sau đó bấm vào "save target as"

Bài 1 : Download
Bài 2 : Download
Bài 3 : Download
Bài 4 : Download
Bài 5 : Download
Bài 6 : Download
Bài 7 : Download
Bài 8 : Download
Bài 9 : Download
Bài 10 : Download
Bài 11 : Download
Bài 12 : Download

>>> Download tiếp


Sách "Niệm Phật đạt Bất Niệm Tự Niệm Bảo Ðảm Vãng Sanh"
Tác giả : Thích Minh Tuệ

>>> Sách dưới dạng PDF, xem online hay download
>>> Ðịa chỉ liên lạc để thỉnh sách
>>> Sách được đọc onlineTags được dùng nhiều nhất